[Recull factici de targetes postals amb paraules pallareses]

80551954_2636305359821987_8712605446453592064_oTítol: [Recull factici de targetes postals amb paraules pallareses] 
Lloc: [Sort]
Edita: Cambuleta; Espai Nòmada
Any: [2019]

Recull de 16 postals. Cadascuna conté una paraula pallaresa, la seva flexió de gènere, categoria gramatical i significat en català, castellà i anglès.Al verso de la postal: Parlapallares.cat, conservem la nostra parla! Un projecte de: Cambuleta; Espai Nòmada, laboratori creatiu.

La llengua escapçada

la llengua escapçada

Autor: Esteve Valls
Títol: La llengua escapçada: un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa
Lloc: [Barcelona]
Edita: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística
Any: 2019
ISBN: 9788439399247

Accés al document

El treball, del filòleg Esteve Valls, analitza l’impacte de la frontera administrativa en l’evolució del català nord-occidental de Catalunya i l’Aragó i vol demostrar que la pèrdua dels trets lingüístics propis de la Franja es deu més a la pressió de la llengua castellana que no pas de la catalana.

A diferència de la recerca duta a terme fins avui, que abastava tot el territori de parla nord-occidental, aquest treball se centra en l’estudi del canvi lingüístic en curs en una àrea geogràfica d’abast més reduït: les quatre comarques de la Franja i les vuit comarques de Catalunya que limiten amb la frontera administrativa catalanoaragonesa, entre elles Pallars Jussà i Alta Ribagorça.

Exemplars al Catàleg de la Lectura Pública (en procés)

El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana

EL PARLAR DE LA CONCAAutora: Laia Rosàs Redondo
Títol: El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta [en línia]
Lloc: [Barcelona]
Editorial: Universitat de Barcelona
Any: 2017

La tesi El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta analitza un conjunt de trets de tipus fònic i morfològic que tradicionalment s’han entès com a isoglosses que delimiten les varietats nord-occidentals del ribagorçà i el pallarès, per tal d’aportar noves dades sobre la frontera entre aquestes dues varietats.

L’abast de l’estudi és especialment rellevant perquè tracta d’una àrea que, tot i que des del punt de vista geogràfic, forma, indubtablement, una unitat territorial (la Terreta), es troba administrativament dividida entre la comarca de la Ribagorça, a la província d’Osca (Aragó), i la comarca del Pallars Jussà, a la província de Lleida (Catalunya).

L’interès pels trets estudiats ve suscitat, d’entrada, per la variació que presenten a la Terreta, tal com ja s’havia apuntat en estudis anteriors; però, d’altra banda, pels efectes de la frontera, que poden estar intervenint en els canvis en curs observats amb relació a descripcions més antigues.

Accés a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/401098

El parlar del Pallars Sobirà i de la Vall Fosca

el parlar del pallarsAutor: Isaac Beà Pons
Títol: El parlar del Pallars Sobirà i de la Vall Fosca
Lloc: Lleida
Editorial: Universitat de Lleida
Any: 2016

L’objectiu d’aquesta tesi és el de realitzar una descripció lingüística detallada dels parlars que conformen el Pallars Sobirà i la Vall Fosca des del punt de vista de la geolingüística. Les característiques pròpies de la comarca, amb una última població autòctona i endogàmica molt envellida, han descartat el mètode sociolingüístic d’anàlisi; de manera que aquesta tesi deixa constància del parlar tradicional d’aquestes comarques abans de l’arribada de les darreres onades d’immigració i també dels actuals mitjans de comunicació en català estàndard. El treball es composa dels apartats que habitualment han delimitat l’anàlisi lingüístic: vocalisme tònic i àton, morfologia nominal i verbal i, finalment, un important apartat de lèxic que mostra la novetat d’haver-se obtingut sense l’ús de qüestionaris. Ja per acabar, exposem un concís apartat de mapes que donen una idea de l’estat de vacil·lació actual que presenta la zona estudiada, i de la dificultat d’establir isoglosses en unes comarques on intervenen diversos factors d’influència externs.

Accés a la tesi en format electrònic: http://www.tdx.cat/handle/10803/385741

El lèxic del Pallars Sobirà i la Vall Fosca a través de la seua fonètica

lexicAutor: Isaac Beà Pons
Títol: El lèxic del Pallars Sobirà i la Vall Fosca a través de la seua fonètica
Lloc: Lleida
Editorial: Universitat de Lleida
Any: 2015
ISBN: 9788484097532

L’objectiu d’aquest treball és realizar un estudi sincrònic del lèxic de la part septentrional del dialecte pallarès, si entenem aquest dialecte com el català que es parla a les dues comarques del Pallars, amb la descripció fonètica del dialecte com a fil conductor a l’hora d’introduir el diferent lèxic. L’obra descriu i analitza aquest lèxic des d’una perspectiva etimològica i semàntica, i busca la relació que manté amb les llengües i dialectes veïns.

Exemplars al Catàleg de la Lectura Pública

Aïna

9788460662693Títol: Aïna: vocabulari temàtic del dialecte pallarès
Lloc: [Esterri d’Àneu]
Edita: Consell Cultural de les Valls d’Àneu
Any: 2015
ISBN: 9788460662693
Edició revisada i ampliada

Paraules replegades de parlants populars per la ma mestre d’un equip de professors de batxillerat. Per una banda eina de treball i per altre esperit de conservació de la memòria colectiva, mitjançant l’entrevista de 36 persones de la comarca.

Exemplars al Catàleg de la Lectura Pública

Mots que desapareixen

mots que desapareixenAutora: Marta Sostres Brenuy
Títol: Mots que desapareixen: lo parlar del Pallars
Lloc: [Barcelona]
Any: [2015]

Treball de recerca de Batxillerat del curs 2014-2015 (La Salle Bonanova) sobre el pallarès. L’alumna Marta Sostres estudia la situació actual del dialecte i planteja com evitar-ne la desaparició a través de la seva difusió i recuperació amb l’estudi dels factors propiciadors.

Enllaç al treball